quinta-feira, 11 de abril de 2013

A miña escolla...

A escolla de Xavi Simón  é o poema en galego de F. García Lorca Danza a lúa en Santiago”.
 En 1935 García Lorca deu a coñecer ”Seis poemas galegos”. Neles recolle o esencial da alma e da identidade  galega, que  quizais descubriu cando estivo e n Galicia coa súa compañía teatral “La Barraca” e tamén en Arxentina cos emigrantes galegos e cos seu amigos Blanco Amor ou Guerra Dacal. Foi  a máis grande homenaxe que lle puido facer á nosa lingua e á nosa terra.
Se queres saber máis visita os seguintes enlaces:
Poemas musicados:Fita aquel branco galán,
olla seu transido corpo!

É a lúa que baila
na Quintana dos mortos.

Fita seu corpo transido,
negro de somas e lobos.

Nai: A lúa está bailando
na Quintana dos mortos.

¿Quén fire potro de pedra
na mesma porta do sono?

¡É a lúa! ¡É a lúa
na Quintana dos mortos!

¿Quén fita meus grises vidros
cheos de nubens seus ollos?

É a lúa, é a lúa
na Quintana dos mortos.

Déixame morrer no leito
soñando con froles d'ouro.

Nai: A lúa está bailando
na Quintana dos mortos.

¡Ai filla, co ár do céo
vólvome branca de pronto!

Non é o ar, é a triste lúa
na Quintana dos mortos.

¿Quén brúa co-este xemido
d'imenso boi melancónico?

Nai: É a lúa, é a lúa
na Quintana dos mortos.

íSi, a lúa, a lúa
coronada de toxos,
que baila, e baila, e baila
na Quintana dos mortos!


Sem comentários:

Enviar um comentário