sexta-feira, 24 de janeiro de 2014

Novo ano, Benvindos ao 2014

Reiniciamos o ano escolar, iniciamos o ano do calendario.Logo deste reset, e para quecer dedos, un concursiño de relatos da
para máis detalles, clica AQuI

46º Concurso Literário de “Contos de Nenos para Nenos”
Alumnado do instituto interesado a participar vaino poder facer apenas pola categoría B (entre 13 e 16 anos), ainda que alguén podería entrar na A (de 6 a 12 anos). 
Non está mal: dous premios de 100 € a par dunha biblioteca de libros por un relato dun máximo de 10 (dez!) folios na categoría B
Só ten de ser orixinal (non publicado ningures, nin na rede nin en papel), escrito en galego e enviado antes do 31 de marzo do 2014.
Quen tiver interese xa pode ir facendo tres copias (tanto ten por computador ou á man), grampealas e detrás do último folio pórlle nome e apelidos, enderezo, teléfono, correo electrónico, nome do instituto e categoría na que participa. 
Despois ten de meter as copias nun sobre e envialo por correo a:

Associaçom Cultural O FACHO
R/ Frederico Tápia, 12-1º 
15005 A Corunha.

Sem comentários:

Enviar um comentário